Selamat Datang di

RA Manarul Islam

Total Siswa

86

Jumlah Rombel

5

Guru Reguler

5

Guru Tahfidz

5

Keunggulan

Telah terakreditasi sebagai lembaga PAUD Unggul “A” oleh  BAN PAUD PNF tahun 2022

Peserta didik mendapatkan pembiasaan menghafal Al Qur’an Juz 30, do’a-do’a harian, hadits, dan bacaan sholat sejak dini

Peserta didik diperkenalkan & dibiasakan melakukan kegiatan sesuai dengan adab Islam yang diajarkan Rasulullah

Peserta didik mendapatkan pembiasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab melalui kosakata dan percakapan sederhana

Peserta didik dilatih dalam aspek kemandirian dan kecakapan hidup

Visi & MISI Sekolah

Visi

Terwujudnya Generasi Islam yang Cerdas, Terampil, dan Berakhlakul Karimah.​

Misi

a. Mewujudkan generasi yang cerdas spiritual, intelekual, dan sosial
b. Mewujudkan generasii yang terampil dalam kehidupan dan sensitif pada lingkungan sekitar c. Menciptakan suasana bermain sambil belajar yang menyenangkan d. Mewujudkan kemandirian dan keberanian anak dalam melakukan sesuatu e. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam dan budaya bangsa yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

Kegiatan SanTRI

PROGRAM SANTRI

matsama

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

Matorsa

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PERINGATAN HUT RI

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PHBI

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PUNCAK TEMA

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

MUNAQOSYAH

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

TASMI’ JUZ 30

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PEMERIKSAAN GIGI

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

MAKAN SEHAT

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

KEG. P5 & PPRA

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

MANASIK HAJI

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

COOKING CLASS

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PENGENALAN PROFESI

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

OUTING CLASS

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

HAFLAH AKHIRISSANAH

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

KELAS UNTUK ORANGTUA SANTRI

KONSULTASI TUMBUH KEMBANG

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

PARENTING

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

GERNAS BAKU

Quisque commodo condimentum sollicitudin. Vestibulum nec posuere purus. Proin venenatis scelerisque dui sit amet placerat.

Ra Manarul Islam

Jl. Danau Dibaruh, F1F1, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139